Dziś bierzemy solidny oddech i skaczemy w odmęty rzeki danych GUS