Kontynuacja spowolnienia w przemyśle z niższymi cenami