Rynek pracy w USA w cieniu eskalacji na froncie wojennym