Dalsza stymulacja ze strony EBC. Dziś zatrudnienie w USA