Inflacja w sierpniu wyniosła 2,9% r/r. Bazowa w końcu spowolniła