RPP nie zmieniła stóp procentowych i nie zmieni ich jeszcze długo