Fed wprowadza forward guidance, inflacja bazowa w Polsce spowalnia. Dziś rynek pracy w Polsce.