Czekamy na dane o produkcji przemysłowej, rynek pracy wczoraj nie zaskoczył