Mieszane uczucia po publikacji polskiego PMI w przemyśle