Inflacja na koniec 2020 roku 2,4%. Średnia inflacja w roku: 3,4%.