CNB bez zmian, normalizacja może zacząć się już z końcem 2021