Nadwyżka na rachunku bieżącym stopniała w grudniu do 430 mln EUR