EBC bez zmian, inflacja w Stanach zaskakuje w górę