RPP: Projekcje wyżej, bez wyraźnych zmian w komunikacie