Rynek pracy nieco rozczarował, z naciskiem na nieco