"Możemy dusić [inflację] bezpiecznie, bo i tak tempo wzrostu się utrzyma duże"