Sektor bankowy a rynek obligacji i finansowanie gospodarki