Słuchamy bankierów centralnych i piszemy o kanale kredytowym w transmisji