Jak firmy ustalają ceny w środowisku wysokiej inflacji?