Rentowności w odwrocie po wzroście ryzyka geopolitycznego