komentarze do danych
Wzrost PKB w I kwartale spowolnił do 2% r/r. To wynik o 0,1pp lepszy od opublikowanego 2 tygodnie temu szybkiego szacunku GUS. To też lepszy wynik niż konsensus oczekiwań analityków z końca kwietnia (my oczekiwaliśmy 1,8%). Wciąż to jednak ekonomiczna archeologia.

29 maja 2020

komentarze do danych
Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS, dynamika PKB w 1 kw. spowolniła do 1,9% r/r. To wynik bliski naszej prognozy (1,8%), ale wyższy niż powszechne oczekiwania – rynkowy konsensus wynosił 1,5% r/r.

15 maja 2020