Sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 7,7% r/r