Dane z USA zaskoczyły pozytywnie. Dziś dzień koniunktury w usługach.