Inflacja w czerwcu potwierdzona na poziomie 3,3% r/r