Inflacja spowolniła do 3,1% r/r. Bazowa wzrosła do 4,3%.