V w produkcji. V w sprzedaży. Pierwiastek w całej gospodarce (PKB).