Dalsza poprawa koniunktury w USA, chłodzenie w Europie