ISM lekko niżej, ale nastroje w przemyśle wciąż dobre