Inflacja w marcu potwierdzona na 3,2%. Bazowa 3,9%.