Podwyżka stóp procentowych w Czechach, słabe nastroje konsumentów w Polsce