EBC: pierwsze posiedzenie po przeglądzie strategicznym