Za nami Fed, przed nami PKB w USA i inflacja w Niemczech