Słabe wyniki sprzedaży detalicznej i budowlanki. Dziś M3 i europejskie PMI