Tydzień z projekcją inflacyjną oraz PKB za III kwartał