Polska inflacja potwierdzona w październiku na 6,8%