O zerowej stawce VAT i jej wpływie na ceny żywności