Skąd wzięła się inflacja? Dominujące narracje gospodarcze.