Demografia: czy (daleka) przyszłość jest już jednoznacznie określona?