Inflacja potwierdzona, ceny bazowe znowu przyspieszają