Chiny: Cele polityki pieniężnej i narzędzia ich realizacji