​Dodatkowa (ważna) informacja przed posiedzeniem RPP