Jakie są nastroje zagranicznych inwestorów portfelowych i co ich najbardziej interesuje?