Mocne płace, słabe zatrudnienie i przeciętna produkcja