Inflacja w sierpniu 2,9%, inflacja bazowa (wreszcie) spowolniła