Tym razem już słabe dane z amerykańskiego rynku pracy