Za nami Fed, aukcja NBP i dane z rynku pracy - przed nami produkcja i PPI