PKB w IV kwartale wzrósł o 7,3% r/r. Czekamy na więcej.