​Które elementy badań koniunktury ​NBP Rada weźmie teraz pod ​uwagę?