​Żegnamy inflację w 2023 roku. Witamy tę z 2024 roku.