Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 25.08.2021
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem). Rewizja scenariusza makro 21.04.2021.
Otoczenie makroekonomiczne
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)
Otoczenie makroekonomiczne
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
PKB w 2021 roku

Gospodarka odbije w 2021 roku, ale tempo ożywienia okrzepnie dopiero pod koniec roku i kolejne lata - z uwagi na transfery unijne - mogą być jednymi z najlepszych w polskim cyklu. W krótkim terminie epidemia jeszcze o sobie przypomni, a obostrzenia epidemiczne pozostaną ...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
Rewizja PKB w dół na 2020-2021
Wprowadzone w ostatnich tygodniach obostrzenia skłoniły nas do rewizji prognoz. Szacujemy, że w 2020 roku PKB spadnie o 3,4% r/r (wcześniejsza prognoza -3,1%), a w 2021 wzrośnie o 3% r/r (wcześniejsza prognoza 3,8% r/r). 
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
1
2
3
4