Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

EKONOMICZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19
Rewizja kompozycji PKB w prognozie długoterminowej

Nasza dotychczasowa prognoza długoterminowa opierała się w dużej mierze na danych sprzed pandemii i krótkich szeregach czasowych z jej początków. Od tego czasu dowiedzieliśmy się więcej o zachowaniach konsumentów, ewolucji cen, czy procesach zwolnień w firmach. To skłoni...
PKB w 2020 r. spadnie o 4,2%
W 2020 r. spodziewamy się 4,2% recesji. Choć pierwszy kwartał zaskoczył na plus, drugi przyniesie już istotne spadki - to tutaj uderzenie pandemii będzie najmocniejsze. Późniejsze kwartały nie zapowiadają się wiele lepiej, przedsiebiorstwa będą ciąć inwestycje, a ostrożn...
1
2
3